پروژه ترجمه متن از فارسی به انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

توضیحات پروژه

ما یک متن 200 صفحه ای در زمینۀ خاطرات جنگ داریم که میخواهیم از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شود.

مترجم باید کاملاً به متن وفادار باشد و متن را به زبان انگلیسی با کیفیت عالی کاملاً صحیح، دقیق، روان و خوانا ترجمه کند.

لطفاً علاوه بر پیشنهاد مبلغ ترجمۀ کل متن، اطلاعاتی در مورد تحصیلات تان، آشنایی تان با موضوع متن، سابقۀ کاری تان در زمینۀ ترجمه و هر اطلاعات دیگری که به ما در تصمیم گیری و انتخاب کمک کند، ارسال فرمایید.  

ضمناً مبلغ پیشنهادیتان را برای ترجمۀ متن  نمونه ای که جهت اطلاع از محتوای اثر گذاشته ایم به طور مجزا اعلام کنید.

نمونۀ متن را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5513 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 2619
   ترجمه فارسی به..
  در 50 روز
 • 9392 میانگین امتیاز
  • 13385
   ترجمه
  • 5399
   ترجمه فارسی به..
  در 25 روز
 • 1351 میانگین امتیاز
  • 2703
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 90 روز
 • 1422 میانگین امتیاز
  • 1498
   ترجمه
  • 1346
   ترجمه فارسی به..
  در 40 روز