پروژه یک گوینده آقا یا خانم جهت نریشن انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

English speaker with high quality recording

باسلام

به یک گوینده آقا یا خانم جهت نریشن انگلیسی نیازمندم. 

شرایط ضبط خوب هم داشته باشند.

لطفا تعرفه کار و نمونه صداتون رو بفرستید.

متن‌هایی که ما داریم از این قبیل هست:

Although, the fact that Mandela was allowed to enter politics a short time after being released from prison, and that in less than 4 years (130), he was able to go from a languishing prisoner (!) to the president of South Africa (!!!) is very suspicious and indicative of the special plan of Global Freemasonry to put him in power in that amount of time.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   گویندگی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   خدمات صوتی
  • 550
   گویندگی
  در 1 روز
 • 377 میانگین امتیاز
  • 100
   خدمات صوتی
  • 655
   گویندگی
  در 1 روز