پروژه ترجمه فارسی به عربی شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه به کسی نیاز داریم که متن فارسی ارسالی در حد ۵۰۰-۶۰۰ کلمه را به زبان عربی ترجمه و سپس متن را با صدای خودش جهت استفاده در کار ویدیویی دراختیار ما بگذارد. 

ماهانه ۴ متن هر هفته یک متن

متون با محتوای عمومی هستند

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5538 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 2670
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 606 میانگین امتیاز
  • 606
   ترجمه
  • 606
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه زبان های..
  در 1 روز