پروژه مقاله در مورد تاثیردرمان هیجان مداربر رضایت زناشویی زنان شامل چه جزئیاتی است:

نگارش مقاله علمی پژوهشی  در مورد تاثیردرمان هیجان مداربر رضایت زناشویی زنان

۱- زمان انجام کار دو هفته است.

۲- تعداد کلمات حداقل ۵۰۰۰کلمه باشد

۳- مقاله شامل داده هم باشد. و از روش تحقیق استاندارد پیروی کند.

۴-عنوان مقاله قابل انعطاف است و پیشنهادی است.از نظرات محقق استفاده می شود.

۵-فرمت مقاله و رفرنس دهی بر طبق آخرین ورژن ای پی ای استایل باشد.

۶-در صورت هر گونه نیاز به ویرایش نگارنده موظف به انجام آن است.

با تشکر از پونیشا!

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 825 میانگین امتیاز
  • 750
   مقاله نویسی
  • 900
   بازنویسی مقالات
  در 14 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   مقاله نویسی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 0
   ارسال مقاله
  در 9 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   بازنویسی مقالات
  در 14 روز