پروژه طراحی frontend صفحه اصلی وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

طراحی frontend صفحه اصلی یک وب سایت بر اساس فایل psd طراحی شده

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 65893 میانگین امتیاز
  • 41132
   HTML5
  • 90655
   CSS
  در 9 روز
 • 19755 میانگین امتیاز
  • 8683
   HTML5
  • 8040
   Javascript
  • 3940
   jQuery
  • 58358
   CSS
  در 5 روز
 • 6643 میانگین امتیاز
  • 2236
   HTML5
  • 0
   Javascript
  • 17694
   CSS
  در 6 روز
 • 6797 میانگین امتیاز
  • 6840
   HTML5
  • 7560
   Javascript
  • 3450
   jQuery
  • 9340
   CSS
  در 3 روز