پروژه گروه مهندسی لیان شامل چه جزئیاتی است:

طراحی بروشور با محتوای معرفی شرکت های زیر مجموعه، افراد و خدمات هریک از شرکت ها

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2423 میانگین امتیاز
  • 2770
   طراحی بروشور
  • 2320
   کارت ویزیت
  • 2180
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 4179 میانگین امتیاز
  • 3955
   طراحی بروشور
  • 3425
   کارت ویزیت
  • 5158
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 790 میانگین امتیاز
  • 1020
   طراحی بروشور
  • 400
   کارت ویزیت
  • 950
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 1130 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 810
   کارت ویزیت
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 3 روز