پروژه طراحی بروشور برای شرکت خدمات رسانی بانکی شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند یک بروشور پرزنتیشین که توضیحات راجع به خدمات  نحوه عملکرد کارایی و مزایای سیستم 

است هستیم متون آماده بوده تنها عکس ها که رفرنس آن موجود است و بک گراندهای مناسب و قرارگیری صحیح این مجموعه کنار هم مد نظر می باشد.

تایید و همکاری در این پروژه تنها شروع کار برای پروژه های بزرگتر می باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2475 میانگین امتیاز
  • 2770
   طراحی بروشور
  • 2180
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 4556 میانگین امتیاز
  • 3955
   طراحی بروشور
  • 5158
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 1290 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 193 میانگین امتیاز
  • 223
   طراحی بروشور
  • 163
   طراحی پوستر
  در 2 روز