پروژه معرفی، درج لینک و تبلیغات یک وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه، پیمانکار مسئولیت انجام تبلیغات و معرفی یک وب سایت را دارد.

پیمانکار پس از جستجو و بررسی موضوع در اینترنت، محلهای مناسب را برای درج تبلیغ و معرفی به کارفرما پیشنهاد می دهد و پس از تایید کارفرما، آنها را درج می کند. انتظار می رود که پیمانکار با خلاقیت محل های مناسب را پیدا کند.

تعدادی صفحات مناسب هم توسط کارفرما به پیمانکار پیشنهاد می شود که کار را برای او ساده تر کند.

تقریبا انتظار می رود که روزانه حداقل حدود 20 محل، تبلیغ یا معرفی درج گردد.

مدت پروژه 8 هفته می باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  • 0
   بازاریابی از طر..
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 56 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   بازاریابی از طر..
  در 21 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  • 0
   بازاریابی از طر..
  در 60 روز