پروژه طراحی داشبورد مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی داشبورد مدیریتی با اولویت گزارش های زیر:

وضعیت انجام هر پروژه و روند ایده آل و واقعی

نشان دادن پروژه های با انحراف بالا

گزارش گیری به صورت بازه تاریخ

مثال:

از تاریخ x تا تاریخ y چه مرحله از پروژه باید انجام میشد.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Excel
  در 3 روز
 • 4300 میانگین امتیاز
  • 4300
   Excel
  در 7 روز
 • 33 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 100
   Excel
  • 0
   مدیریت پروژه
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 3 روز