پروژه طراحی سوالات تستی تالیفی مبحث 9 همراه با پاسخ تشریحی شامل چه جزئیاتی است:

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم سال 1396 شامل 21 فصل  و پیوست 1 می باشد که توسط تولید کننده محتوا بایستی رعایت شود:

- طراحی سوالات تالیفی باید همراه با پاسخ تستی و تشریحی مطابق Template و جدول بارم بندی تعداد سوالات برای هر فصل باشد.

- سوالات طراحی شده بایستی مطابق با استانداردهای آزمون نظام مهندسی باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2435 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 4870
   مهندسی عمران
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 30 روز