پروژه مقاله سئو شده برای وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

برای وب سایتم که وب سایت یک آموزشگاه فنی و حرفه ای هست 
محتوای آموزشی مثل مقاله یا فیلم یا ... میخوام و ترجیحا مقاله ها سئو شده باشند و آماده آپلود کردن 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14530 میانگین امتیاز
  • 14309
   مقاله نویسی
  • 14751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2736 میانگین امتیاز
  • 3612
   مقاله نویسی
  • 1860
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 990 میانگین امتیاز
  • 1380
   مقاله نویسی
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز