پروژه نوشتن کتاب شامل چه جزئیاتی است:

به شخصی نیاز دارم که بتونه یکسری ویس بهش بدم بتونه  با ویرایش و صفحه بندی تبدیل به کتاب کنه در رابطه با هزینه میشه مذاکره کرد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  در 7 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   نوشتن کتاب
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   نوشتن کتاب
  در 1 روز