پروژه طراحی یک لوگو برای نام آریایی مارکت شامل چه جزئیاتی است:

سلام نیازمند یک لگو برای اپلیکیشن و یک لگوی نامی فارسی و انگلیسی نیازمندیم برای نام آریایی مارکت.

خودم هم چندتا ایده دارم تا به شما کمک کنم.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19379 میانگین امتیاز
  • 12272
   طراحی آیکون
  • 17352
   ادوبی ایلاستریت..
  • 28514
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 7108 میانگین امتیاز
  • 7650
   طراحی آیکون
  • 4150
   تصویرسازی
  • 7500
   ادوبی ایلاستریت..
  • 9134
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 3255 میانگین امتیاز
  • 3330
   طراحی آیکون
  • 2630
   تصویرسازی
  • 3030
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4032
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 2578 میانگین امتیاز
  • 2000
   طراحی آیکون
  • 2050
   تصویرسازی
  • 2730
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3535
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز