پروژه جهت تهیه یک پوستر گزارشی نیاز به کار اینفوگرافیکی دارم. شامل چه جزئیاتی است:

جهت تهیه یک پوستر گزارشی نیاز به کار اینفوگرافیکی دارم. این گزارش شامل یک سری اطلاعات و داده هاست که بایستی جهت سهولت استفاده مخاطبان بصورت اینفوگرافیکی تهیه شود. از دوستان طراح تقاضا دارم در صورت امکان پیشنهادات مالی خود را بفرمایند.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 80 میانگین امتیاز
  • 120
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 120
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 1180 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 960
   کارت ویزیت
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 186 میانگین امتیاز
  • 280
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 180
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 1307 میانگین امتیاز
  • 1454
   طراحی بروشور
  • 1234
   کارت ویزیت
  • 1234
   طراحی پوستر
  در 2 روز