پروژه ترجمه قرارداد اجاره شامل چه جزئیاتی است:

با سلام متن مورد نظر یک قرار داد ۱۱ صفحه ایی اجاره ساختمان میباشد که در رابطه با اجاره یک مهد کودک است

انچه برار من مهم است سلیس و روان بودن ترجمه متن است و لطفا به صورتی ترجمه شود که قابل فهم باشد.

. برای ترجمه متن لازم است به یکسری اصطلاحات تجاری و حقوقی  اشنایی داشته باشید. این قرارداد مربوط به اجاره یک مهد کودک در امریکا است

نمونه قرار داد مورد نظر به پیوست میباشد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16379 میانگین امتیاز
  • 16707
   ترجمه
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 12431 میانگین امتیاز
  • 14385
   ترجمه
  • 10477
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2753 میانگین امتیاز
  • 2703
   ترجمه
  • 2803
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 3581 میانگین امتیاز
  • 3581
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز