پروژه تحلیل پارامترها و بهینه سازی فرآیند برشکاری لیزر با DOE شامل چه جزئیاتی است:

تحلیل وبهینه سازی فرایند برشکاری لیزر  با استفاده از روش طراحی آزمایشات (DOE)با نرم افزار مینی تب

فرایند با روش باکس بنکن طراحی شده در سه سطح/چهار ورودی و دو خروجی مورد بررسی قرار گرفتند/ مشخص کردن کلیه ی فاکتور های موثر و غیر موثر و در صورت بی اثر شدن یک فاکتور نشان دادن PERCENT CUNTRIBUTIONبرای آن /کلیه جداول ها  ونمودارهای  ANOVA/RSM و هرآنچه که در نرم افزار مینی تب مهم است باید مورد  بحث و تحلیل قرار گیرد و درنهایت حالت بهینه فرآیند معرفی شود /در پایان فایل گزارشی کامل به صورت متنی و حتی صدا یا تصویر مورد نیاز است /. پروژه چندان دشوار نیست و برای کسی که کارش باشه در چند روز به انجام میرسه /لطفا مطالبی رو که نوشتم بادقت بخونین چون ریز به ریزشو ازتون میخوام.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز