پروژه دیتابیس نرم افزار حسابداری هلو شامل چه جزئیاتی است:

برای دیتابیس هلو کوئری های زیر رو میخواییم:

1- کوئری خواندن مشتریان به همراه کد تفصیل

2- کوئری واریز و برداشت به همراه صدور فاکتور و حواله انبار

3- کوئری خواندن گروه محصولات و محصولات

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2238 میانگین امتیاز
  • 1866
   Delphi
  • 0
   حسابداری
  • 4848
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 860 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 1720
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 625 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات مالی
  • 1250
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Delphi
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز