پروژه ویراستاری و صفحه آرایی پایان نامه شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ویراستاری و صفحه بندی یک فصل از پایان نامه کارشناسی بر اساس شیوه نامه پیوست. حدود 30 صفحه.

 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2960 میانگین امتیاز
  • 2960
   نگارش دانشگاهی
  در 1 روز
 • 1980 میانگین امتیاز
  • 1980
   نگارش دانشگاهی
  در 5 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 80
   نگارش دانشگاهی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز