پروژه طراحی پوستر تبلیغاتی محیطی شامل چه جزئیاتی است:

برای تبلیغ محصول قارچ جهت نصب در یکی از میادین  شهرستان.

ابعاد کار ۳در۴ متر خواهد بود.

نیاز به طراحی یک پوستر جهت تبلیغ شرکت و محصول داریم.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1745 میانگین امتیاز
  • 925
   طراحی بروشور
  • 2565
   کارت ویزیت
  • 1745
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 4896 میانگین امتیاز
  • 4255
   طراحی بروشور
  • 4225
   کارت ویزیت
  • 6208
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 336 میانگین امتیاز
  • 680
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 330
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 120
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 120
   طراحی پوستر
  در 3 روز