پروژه تحلیل گردش حساب بانک ها شامل چه جزئیاتی است:

 تولید نرم افزار بررسی  و مقایسه  صورت حسابهای بانکی  به منظور استخراج موارد زیر:


1-مبالغ انتقالی  بین  بانکی  استخراج گردد (مثلا مبلغی از بانک ملی به بانک سپه جابجا شده )

2-مبالغ واریزی باب دریافت تسهیلات مشخص شود

3- مبالغ برداشت بر حسب مشخصات ثبت سیستم شده  مشخص شود

4- گزارش بر حسب شماره چک ها قابل اخذ باشد

5- گزارش بر حسب کد و نام شعب قابل استخراج باشد و

6- ......................

نرم افزار برای یک موسسه حسابرسی است که در بررسیهای خود نیاز به کمک گرفتن از علوم جدید دارد

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 183 میانگین امتیاز
  • 450
   ثبت داده ها
  • 100
   پردازش داده ها
  • 0
   Excel
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  در 10 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  در 45 روز
 • 3020 میانگین امتیاز
  • 3020
   Excel
  در 10 روز