پروژه نگهداري تصفيه اب واسه مشتريان شامل چه جزئیاتی است:

توضیحات پروژه


در این فروشگاه حدود 3000 مشتری وجود دارد که رو به افزایش است در شروع خرید برای هر مشتری اطلاعاتی شامل اسم.فامیل .شماره تلفن ها. آدرس. کد اشتراک و تاریخ نصب دستگاه ذخیره میشود. دستگاه شامل 6 فیلتر است که 3فیلتر آن به صورت دوره ای تعویض میشود نرم افزار باید در ابتدا با توجه به تاریخ نصب در زمان تعویض فیلتر اول {6ماه(قابل تغییر)}. دوم{8ماه(قابل تغییر)} وسوم {1سال(قابل تغییر)}ما را مطلع کند. در اول هر ماه و یا هر روز لسیتی شامل مشتریانی که زمان تعویض فیلترشان فرا رسیده قابل پرینت گرفتن باشد. تا برای تعویض تماس گرفته شدا و اقدام شود. سپس تاریخ تعویض هرفیلتر برای هر مشتری ثبت میشود و آلارم بعدی برای هر مشتری باید از تاریخ ثبت شده محاسبه شود.( که کدام از 3فیلتر دستگاه تاریخ مربوط با خود را دارند) اطلاعاتی شامل تاریخ تعویض ممبران .تعویض قطعات . پیش تصفیه و 2فیلتر دیگر قابل ثبت در پرونده هر مشتری باشد. نرم افزار قابلیت سرچ کامل در بین مشتریان و اطلاعات هر مشتری را داشته باشد. در صورت زیاد نشدن هزینه : قابلییت ارسال اس ام اس به مشتریان و گروه بندی آنها مثلا در 3 گروه کلی

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازرگانی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازرگانی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازرگانی
  در 5 روز