پروژه ویرایش و صفحه بندی کتاب شامل چه جزئیاتی است:

یک کتاب حقوقی که بخشهایی تالیفی و بخشهایی ترجمه است نیاز به ویرایش دارد. کتاب حدود ۲۰۰ صفحه است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی کاتالوگ
  در 10 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   طراحی کاتالوگ
  در 3 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  در 50 روز
 • 2244 میانگین امتیاز
  • 2244
   ویرایش متن
  در 10 روز