پروژه طراحی دستورالعمل تصویری نصب گلخانه شامل چه جزئیاتی است:

گلخانه های از قطعات و اتصالات مختلفی تشکیل شده. برای ایجاد راهنمای نصب گلخانه نیاز هست 

این قطعات ابتدا مدل شده و بعد مراحل نصب  گلخانه به صورت تصویری توضیح داده شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7423 میانگین امتیاز
  • 2350
   3D Animation
  • 11820
   3D Modelling
  • 8100
   3DS Max
  در 15 روز
 • 18646 میانگین امتیاز
  • 17580
   3D Animation
  • 19430
   3D Modelling
  • 18930
   3DS Max
  در 14 روز
 • 3996 میانگین امتیاز
  • 2000
   3D Animation
  • 7290
   3D Modelling
  • 2700
   3DS Max
  در 5 روز
 • 783 میانگین امتیاز
  • 1530
   3D Animation
  • 410
   3D Modelling
  • 410
   3DS Max
  در 3 روز