پروژه طراحی rest api with django شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ی من طراحی یک وب سرویس با زبان برنامه نویسی پایتون است. بطور کلی میخواهم با استفاده از فریمورک django rest framework که از فریمورک های پایتون است یک rest api طراحی کنم که با تمام متد های پروتکل http یعنی (GET,PUT,DELETE,POST ,...) کار کند و پاسخ دهد .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 0
   Django
  • 400
   Python
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 5 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   Python
  در 1 روز
 • 1700 میانگین امتیاز
  • 0
   Django
  • 3400
   Python
  در 2 روز