پروژه طراحی و تهیه نقشه های ساخت دوچرخه شامل چه جزئیاتی است:

 طراحی صنعتی، طراحی وسیله نقلیه شامل دوچرخه و متعلقات آن 

این طراحی باید در سالید ورک انجام شود.

همچنین نقشه های ساخت آن در اتوکد تهیه شود.

در صورت نیاز بتواند قالب های مورد نیاز برای ساخت دوچرخه را نیز طراحی کند.

الزامات طراحی (ویژگی های دوچرخه مورد نظر) در اختیار طراح قرار خواهد گرفت.

افراد درخواست دهنده نمونه ای از سوابق کاری خود را باید ارسال کنند. 

مهارت های مورد نیاز:

- تسلط بر طراحی با نرم افزارهای مهندسی از جمله SolidWork

- آشنا به فرآیندهای خمکاری و جوشکاری

- آشنا به قطعات و قالب های ساخت صنعتی و کارگاهی

- آشنا به فرآیندهای ساخت و تولید قطعات مکانیکی

- سابقه کار در کارخانه های ساخت قطعات

- آشنا به برنامه ریزی تولید

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2390 میانگین امتیاز
  • 3360
   طراحی صنعتی
  • 1420
   مهندسی مکانیک
  در 30 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   مهندسی مکانیک
  • 0
   تولیدی
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی صنعتی
  • 0
   مهندسی مکانیک
  • 0
   تولیدی
  در 12 روز
 • 725 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی صنعتی
  • 1250
   مهندسی مکانیک
  در 1 روز