پروژه تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل چه جزئیاتی است:

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي: 

صورت های مالی شركت بورسي سبحان دارو اطلاعات سال۹۶ و ٩٧ را آپلود کردم فقط انجام محاسبات در شاخص هاي پنج گانه نقدينگي ، فعاليت ، اهرمي ، سود اوري ، بازار، ارائه نمودار تغييرات براي دو سال 

، تحليل نتايج، وارديابي نتايج

مطابق فایل های ارائه شده، فایل اکسل باید بر اساس صورت های مالی شرکت سبحان دارو پر شود و تحلیل هر بخش در جلوی آن قرار داده شود(تحلیل ها باید کاملا دقیق پر شوند)، فایل صورت های مالی سبحان دارو هم آپلود شده، میتوانید دیتا ها را از آنجا بردارید و در فایل اکسل وارد کنید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1250 میانگین امتیاز
  • 1250
   حسابداری
  در 3 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   حسابداری
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 2 روز