پروژه ضبط صدای خوش آمدگویی تلفن (منشی تلفنی) توسط خانم شامل چه جزئیاتی است:

سلام. 

نیاز به ساخت صدای خوش آمدگویی تلفن (منشی تلفنی) داریم که صدای یک خانم باشد.

صدا در حد 20 تا 30 ثانیه و با آهنگ پیش زمینه. 

 دوستان نموه صداهای ضبط شده خود را ارسال کنند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  • 0
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 7238 میانگین امتیاز
  • 4931
   صدا گذاری
  • 9546
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 1345 میانگین امتیاز
  • 1620
   صدا گذاری
  • 1070
   صداپیشه
  در 1 روز