پروژه ویرایش محتوای مرتبط با تحلیل کسب و کار شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه به دنبال ویرایش متن ترجمه شده از یک کتاب تحلیل کسب و کار است. تعداد لغات 90000 تا است. تعداد صفحات 350 صفحه است. نیازی به معادل سازی یا پانویس نوشتن وجود ندارد. هدف اصلی ویرایش متن برای خوانا شدن متن است. 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 136 میانگین امتیاز
  • 136
   ویرایش متن
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  در 28 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز