پروژه آنالیز آماری مقالات اپیدمیولوژی شامل چه جزئیاتی است:

سلام، ریسرچر در زمینه مقالات اپیدمیولوژیک هستم و نیاز به متخصص آنالیز آماری برای بررسی نتایج تحقیق دارم که مسلط به نرم افزار stata باشه.

هزینه به صورت توافقی پرداخت میشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2460 میانگین امتیاز
  • 2460
   آمار
  در 5 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات علمی
  • 1000
   آمار
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش پزشکی
  • 0
   پزشکی
  • 0
   آمار
  در 4 روز