پروژه طرحی سایت فریلنسر شامل چه جزئیاتی است:

پروژه برای یک نفر خاص تعریف شده است. و توضیحات به وی ارایه گردیده است.

 این یک وبسایت فری لنسر می باشد.کاربران خدمات و پروژه های خود را در سایت ارایه می کنند و افراد انها را سفارش

می دهند.

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 81983 میانگین امتیاز
  • 47320
   MySQL
  • 92543
   PHP
  • 80248
   CSS
  • 107821
   برنامه نویسی تح..
  در 90 روز