پروژه پارافریز متن انگلیسی یک مقاله مروری در حوزه بیومواد شامل چه جزئیاتی است:

با سلام و احترام

پارافریز متن انگلیسی یک مقاله مروری در حوزه بیومواد مورد نیاز می باشد. کل متن 8111 کلمه می باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   مهندسی مواد
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 3 روز