پروژه پیاده سازی داشبورد مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

اجرای داشبورد برای ارائه نمودار از طریق 3 وب سرویس با استفاده از زبان node.js و mongodb 

لطفا دوستانی که نمونه کار نموداری با زبان node js دارند لطفا پیغام بدهند و البته تجربه اتصال به وب سرویس رو از طریق این زبان داشته باشند.

در کل اگر در اجرای موارد گفته شده تجربه داشته باشید پروژه پیچیده نیست.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1200 میانگین امتیاز
  • 2400
   Javascript
  • 0
   Node.js
  در 30 روز
 • 133 میانگین امتیاز
  • 400
   Javascript
  • 0
   Node.js
  • 0
   NoSQL Couch and..
  در 60 روز
 • 83 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 250
   Node.js
  • 0
   NoSQL Couch and..
  در 35 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 0
   Node.js
  • 0
   NoSQL Couch and..
  در 30 روز