پروژه فصلنامه ادبی مجمر شامل چه جزئیاتی است:

برای نشریه ادبی مجمر به چند نفر نویسنده که توانایی نوشتن پاورقی به شکل ادبی یا تاریخی را داشته باشند و همچنین توانایی نوشتن مقالات ادبی را دارا باشند نیازمندیم.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 84 میانگین امتیاز
  • 84
   مقاله نویسی
  در 30 روز
 • 1464 میانگین امتیاز
  • 2728
   مقاله نویسی
  • 200
   ارسال مقاله
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 30 روز
 • 626 میانگین امتیاز
  • 1152
   مقاله نویسی
  • 100
   داستان
  در 7 روز