پروژه تولید محتوا گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به تولید محتوا در رابطه با گردشگری و تجارت در چند شهر خارجی 

و تولید محتوا برای چند قسمت از سایت مهاجرتی و خدمات تجاری 

در زمینه انتخاب محتوا به نویسنده کمک می‌کنیم و مطالبی از قبل آماده داریم که در تولید محتوا به نویسنده کمک میشه  

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12946 میانگین امتیاز
  • 12946
   مقاله نویسی
  در 10 روز
 • 1807 میانگین امتیاز
  • 1807
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   مقاله نویسی
  در 10 روز
 • 270 میانگین امتیاز
  • 270
   مقاله نویسی
  در 3 روز