پروژه تایپ ۱۳۰ دقیقه ویس دانشگاهی شامل چه جزئیاتی است:

تایپ ۱۳۰ دقیقه ویس دانشگاهی تا آخر امشب ویس ها فارسی اند و درمورد طیور و پرورش آن هستند که به مدت ۱۳۰ مین هست 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپوگرافی
  در 1 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 1400
   تایپ
  • 0
   تایپ
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 4 روز
 • 773 میانگین امتیاز
  • 773
   تایپ
  در 1 روز