پروژه ترجمه مقاله تخصصی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کل مقاله تخصصی مربوط به کامپیوتر یا خلاصه در حدود 8 الی 9 صفحه از قسمت های مهم(دومی ترجیحا)
ترجیحا متخصص و دانشجو یا فارغ التحصیل رشته های مرتبط کامپیوتری
قیمت ترجمه مقاله رو به صورت جداگانه و قیمت خلاصه کردن نکات مهم مقاله بدون نیاز به ترجمه رو به صورت جداگانه ارسال کنید.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23934 میانگین امتیاز
  • 21369
   ترجمه
  • 26500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 19691 میانگین امتیاز
  • 21469
   ترجمه
  • 17914
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1975 میانگین امتیاز
  • 1975
   ترجمه
  • 1975
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز