پروژه مدیریت یک پیج اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

اداره پیج اینساگرام برای یک فروشگاه بچهگانه.

در صورت علاقه برای همکاری لطفا چند نمونه از پیج هایی که در رزومه خود را دارید ارسال کند.

هدف این همکاری افزایش فروش برای فروشگاه است پس به شرایط مورد نیاز که در زیر زکر شده توجه کنید.

 •   طراحی پست و استوری
 • بررسی و انالیز رقبا و الگوی مناسب برا انجام کار
 • برگزاری مسابقه
 • و پیشنهادهای بالا بردن لایک و فروش

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1060 میانگین امتیاز
  • 800
   بازاریابی اینتر..
  • 1320
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  • 0
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز