پروژه ترجمه کلیپ های انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه کلیپ ها و ویدئو های آموزشی روان شناسی عمومی و تخصصی از انگلیسی به فارسی

 • هر مجموعه کلیپ شامل تعداد 20تا 50 کلیپ 4 دقیقه ای میباشد. 
 • افرادی که دارای مهارت شنیداری انگلیسی بالایی هستند می‌توانند در محدوده زمانی 4 الی 10 ساعت (بسته به مدت و تعداد هر مجموعه) هر کلیپ را ترجمه کنند. 
 • سطح انگلیسی مورد استفاده در کلیپ ها متوسط میباشد. 
 • اکثر کلیپ ها دارای زیر نویس انگلیسی هستند. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10477 میانگین امتیاز
  • 10477
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 5206 میانگین امتیاز
  • 5206
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 2473 میانگین امتیاز
  • 2473
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1427 میانگین امتیاز
  • 1427
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز