پروژه فروشگاه میوه شامل چه جزئیاتی است:

یک اپ فروشگاه انلاین میوه و تره بار ؛ با امکان خرید انلاین و بارگذاری عکس روزانه ؛ امکاناتی مثل ثبت نام و کد تخفیف ؛ محل یابی مشتری ؛ محاسبه میزان کرایه برای مسیر های دور تر ؛ 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 90513 میانگین امتیاز
  • 98380
   Android
  • 84780
   Mobile Phone
  • 88380
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 75 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 9 روز
 • 10386 میانگین امتیاز
  • 9920
   Android
  • 10870
   Mobile Phone
  • 10370
   برنامه نویسی مو..
  در 35 روز