پروژه ترجمه مقاله ای ۲۵ صفحه ای در زمینه بازاریابی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه مقاله ای تخصصی۲۵ صفحه ای در زمینه بازاریابی شامل حداقل ۵ صفحه جدول و رفرنس

جهت آشنایی و فهم بیشتر تصویر دو صفحه از آن به پیوست می باشد.

عنوان مقاله در زمینه تاثیر محیط رستورانهای لوکس بر وفاداری مشتریان می باشد.

تحویل پروژه بایستی در کمترین زمان ممکن و بهترین کیفیت ارائه گردد

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2258 میانگین امتیاز
  • 1707
   ترجمه
  • 2809
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 907 میانگین امتیاز
  • 790
   ترجمه
  • 1024
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 382 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه
  • 664
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز