پروژه ترجمه مقالات عمومی حوزه کارآفرینی اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام  حوزه کارآفرینی و نوآوری و تاثیر گذاری اجتماعی نیاز به پنج مطلب  ترجمه داریم.لینک مطالب در اختیار مترجم قرار میگیرد.مقاله ها تخصصی نیستند به همین جهت مهلت تحویل هر مقاله همان روز است. در فایل پیوست یک نمونه از مطالب را قرار گرفته است.مبلغ در نظر گرفته شده برای هر مطلب 50 هزارتومان است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2217 میانگین امتیاز
  • 2217
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2155 میانگین امتیاز
  • 2155
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 868 میانگین امتیاز
  • 368
   ترجمه
  • 1368
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 713 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 1427
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز