پروژه طراحی و تولید گرافیکی پست اینستا گرام شامل چه جزئیاتی است:

سلام.نیازمند یک گرافیست برای طراحی 5 پست اینستاگرام هستیم.این طراحی باید متناسب با محتوای متنی و موضوع این پست ها باشد.در ادامه فایل نمونه یکی از پست ها قرار داده شده و تولیدات باید از همین سبک و سیاق پیروی کند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8273 میانگین امتیاز
  • 8273
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 470 میانگین امتیاز
  • 470
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 350 میانگین امتیاز
  • 350
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   طراحی گرافیک
  در 3 روز