پروژه طراحی و تولید گرافیکی پست اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

سلام.

نیازمند یک گرافیست به صورت بلندمدت برای طراحی پست‌های اینستاگرام هستیم. محتوا و موضوعات پست‌ها، مطالب آموزشی، معرفی دوره‌های آموزشی و مانند اینهاست. 

این طراحی باید متناسب با محتوای متنی و موضوع این پست ها باشد.

ماهانه حداقل ۸ طراحی گرافیکی پست اینستاگرام نیاز هست.  در صورتی که کیفیت کار مناسب باشد سایر طراحی های گرافیکی نیز به طراح سپرده خواهد شد.

در ادامه فایل نمونه یکی از پست ها قرار داده شده و تولیدات باید از همین سبک و سیاق پیروی کند.

توجه: لطفا فقط در صورتی که تایم کافی و بلندمدت برای این کار دارید برای هزینه به ازای هر طراحی پست، پیشنهاد ارسال فرمایید. 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2048 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 6044
   ادوبی فوتوشاپ
  • 100
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1344 میانگین امتیاز
  • 1454
   طراحی بروشور
  • 1234
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 75 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 150
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 1359 میانگین امتیاز
  • 946
   طراحی بروشور
  • 2832
   ادوبی فوتوشاپ
  • 300
   طراحی پوستر
  در 1 روز