پروژه انجام بخش هایی از یک گزارش امکان سنجی گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

آیتم های زیر بخش هایی از یک گزارش امکان سنجی گردشگری است که به دلیل ضیق وقت نیازمند برای کمک به انجام این بخش های گزارش هستیم:

1- موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان $$$ (توضیح در حد یک الی 3 صفحه شامل توضیح در مورد موقعیت جغرافیایی، سیاسی، جمعیت استان، مساحت استان، درصد از مساحت کل ایران، تعداد شهرستان ها، شهرها و بخش های استان – به همراه تصویر تقسیمات سیاسی استان و چند عکس)

2- معرفی شهرستان *** (شامل مساحت شهرستان، شهرستان همجواری با سایر شهرستان ها یا استان ها، جمعیت شهرستان *** و سایر ویژگی هاس شاخص این شهرستان – محتوا در حد 1-2 صفحه به همراه یک عکس)

3- معرفی شهر *** (شامل مساحت شهر ***، شهر های همجوار شهرستان، شهرهای مهم شهرستان، جمعیت شهر *** و سایر ویژگی هاس شاخص این شهر – محتوا در حد 1-2 صفحه به همراه یک عکس)

4- مسیر های ارتباطی شهر *** (به همراه تصویر نقشه راه های ارتباطی)

5- بررسی وضعیت اقتصادی استان $$$ (متوسط هزینه و درآمد خانوار، سهم گردشگری در سبد خانوار و سایر ویژگی های اقتصادی در دسترس – 2 تا 3 صفحه – به همراه عکس و دیاگرام)

6- بررسی وضعیت جمعیت استان $$$ (تغییر جمعیت و رشد جمعیت استان در سال 1380 تا 1395 - تغییر جمعیت و رشد جمعیت شهرستان *** در سال 1380 تا 1395 - - تغییر جمعیت و رشد جمعیت شهر *** در سال 1380 تا 1395 – بررسی هرم سنی استان در سال 1395 – بررسی هرم سنی شهرستان در سال 1395 – بررسی هرم سنی شهر *** در سال 1395 – به همراه نمودار )

7- بررسی وضعیت فعالیت نیروی انسانی (بررسی وضعیت اشتغال از آمار سال 1395 شامل جمعیت فعال، شاغل، بیکار، درصد جمعیت فعال، شاغل و بیکار – به همراه نمودار – از سایت سازمان آمار اطلاعات برداشت میشود)

8- بررسی وضعیت نوع فعالیت نیروی انسانی (جمعیت گروه های عمده فعالیت و شغلی و درصد به کل برای شهرستان – به همراه نمودار - از سایت سازمان آمار اطلاعات برداشت میشود)

9- بررسی جاذبه های گردشگری استان $$$ (توضیحات به همراه یک لیست – در لیست ساحلی بودن یا نبودن ذکر شود)

10- بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان *** (توضیحات به همراه یک لیست – در لیست ساحلی بودن یا نبودن ذکر شود)

11- بررسی واحدهای اقامتی و پذیرایی (در استان و در شهرستان – درصد، تعداد – هتل ها، متل ها هتل آپارتمان، مهمانپذیر و مجتمع های اقامتی)

12- بررسی پروژه های رقیب در حوزه نفوذ طرح (شهرستان *** و استان $$$)

13- تحلیل فرصت ، تهدید، قوت و ضعف

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی شهری
  در 3 روز