پروژه وبسرویس دریافت اطلاعات بورس شامل چه جزئیاتی است:

اطلاعات لحظه ای نمادهای بورس رو از سایت http://www.tsetmc.com دریافت و برای چند سهم خاص را نمایش دهد

تصریح شده 03 خرداد 1399 19:58

طزاحی یک سایت پایه اطلاع رسانی و اضافه کردن امکان خواندن داده هایی از سایت مرجع و نمایش آن ها در سایت طراحی شده

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 377 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  • 755
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 1100 میانگین امتیاز
  • 1100
   PHP
  • 1100
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1174 میانگین امتیاز
  • 624
   PHP
  • 1724
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز