پروژه ایجاد یک فرم محاسباتی تحت وب شامل چه جزئیاتی است:

یک وبسایت ساده میخواهیم که کاربرهای تعریف شده ای بتوانند از آن استفاده کنند. 

پنل مدیریت و تعریف کاربر و مدیریت اکانتها و دسترسیها در حد استاندارد مورد نیاز است.

کار اصلی این وبسایت یک فرم محاسباتی ساده است اما بر مبنای پارامترهایی که کاربر تعیین میکند آیتمهای این فرم تغییر خواهند کرد. جزییات کار برای فریلنسرهایی که در گفتگو به تفاهم برسیم ارسال خواهد شد تا دقیقتر بررسی کنند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4360 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 8720
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4500 میانگین امتیاز
  • 4500
   برنامه نویسی تح..
  در 8 روز
 • 1677 میانگین امتیاز
  • 1630
   ASP.Net
  • 1724
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز