پروژه نریت محصول بیزاجی شامل چه جزئیاتی است:

نریت کلیپ‌های کوتاه آموزشی در حوزه مدیریت فرایندهای سازمانی 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8104 میانگین امتیاز
  • 4931
   صدا گذاری
  • 11508
   گویندگی
  • 6431
   دوبله
  • 9546
   صداپیشه
  در 10 روز
 • 2305 میانگین امتیاز
  • 1620
   صدا گذاری
  • 4226
   گویندگی
  • 1070
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 883 میانگین امتیاز
  • 1750
   گویندگی
  • 300
   دوبله
  • 600
   صداپیشه
  در 2 روز
 • 397 میانگین امتیاز
  • 370
   صدا گذاری
  • 770
   گویندگی
  • 200
   دوبله
  • 250
   صداپیشه
  در 2 روز