پروژه سایت فروشگاه آهن و فولاد شامل چه جزئیاتی است:

پیوست پروژه ایجاد شده

https://ponisha.ir/project/135351/mysql-php-css-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 40001 میانگین امتیاز
  • 43219
   PHP
  • 41415
   CSS
  • 35369
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز