پروژه تبدیل psd به html شامل چه جزئیاتی است:

سلام

سایتی داریم که قالب گرافیکی ان طراحی شده و نیاز است که به html تبدیل شود

تعداد صفحات ۷ تا است

پیاده سازی جزئیات گرافیکی خیلی خیلی برایم مهم است و خروجی باید مشابه فایل psd باشد

فریلنسر باید امتیاز نسبتا خوبی در زمینه مهارت ها داشته باشد

تصویر صفحات پس از بررسی رزومه داوطلبان به خصوصی انها ارسال خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29474 میانگین امتیاز
  • 12503
   HTML5
  • 80248
   CSS
  • 5843
   PSD به HTML
  • 19305
   Bootstrap
  در 25 روز
 • 14989 میانگین امتیاز
  • 29979
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  در 30 روز
 • 2605 میانگین امتیاز
  • 120
   HTML5
  • 7597
   CSS
  • 100
   Bootstrap
  در 1 روز
 • 6700 میانگین امتیاز
  • 1450
   HTML5
  • 18080
   CSS
  • 1650
   PSD به HTML
  • 5620
   Bootstrap
  در 8 روز