پروژه اجرای صفحه بندی یک کتاب 40 صفحه ای شامل چه جزئیاتی است:

سلام
کتابی است که هر صفحه از آن یک خاطره کوتاه در باره یک نفر است.
هر صفحه به یک خاطره اختصاص دارد
40 خاطره داریم
تعدادی از خاطرات ، علاوه بر متن ، عکس هم دارند
یک صفحه مربوط به مقدمه، فهرست و شاید یکی دو صفحه اضافه هم دارد
نهایتاً باید تا شنبه ظهر تحویل داده شود
تم سنتی و اسلیمی مد نظر است
فریلنسر حتماً باید نمونه کار صفحه آرایی کتاب داشته باشد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24487 میانگین امتیاز
  • 5665
   ادوبی این‌دیزای..
  • 43309
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 22713 میانگین امتیاز
  • 16341
   ادوبی این‌دیزای..
  • 29086
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 6704 میانگین امتیاز
  • 500
   ادوبی این‌دیزای..
  • 12908
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 6235 میانگین امتیاز
  • 300
   ادوبی این‌دیزای..
  • 12170
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز